گزارش تصویری از کنفرانس خبری راه و چاه – 3

گزارش تصویری کنفرانس خبری راه و چاه که توسط نسیم منتشر شده است در ادامه می آید.

کمیته صیانت از منافع ایران: در آستانه ی سفر رئیس جمهور و هیئت عالی جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، و در سالگرد «اقدامات نابجا»ی صورت گرفته در سفر سال گذشته و با هدف تبیین شرایط نمایندگی در شأن ملت ایران، ​کنفر​انس خبری «راه و چاه» با حضور صاحب نظران پیرامون بایدها و نبایدهای سفر نیویورک و هشدار نسبت به اصرار بر اقدامات نابجا در کافه مطبوعات برگزار شد.

گزارش تصویری کنفرانس خبری راه و چاه که توسط نسیم منتشر شده است در ادامه می آید.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏