بیانیه 9 تشکل دانشجویی کشور در اعتراض به احضار دکتر زیبا کلام به دادگاه و مشی دولت تدبیر و امید

9 تشکل دانشجویی از سراسر کشور با انتشار بیانیه ای اعتراضی، مشی مسئولان دولت تدبیر و امید در مواجه با آزادی بیان و تحمل حرف مخالف و نقد دلسوزانه را مورد انتقاد قرار دادند.

کمیته صیانت از منافع ایران: 9 تشکل دانشجویی از سراسر کشور با انتشار بیانیه ای اعتراضی، مشی مسئولان دولت تدبیر و امید در مواجه با آزادی بیان و تحمل حرف مخالف و نقد دلسوزانه را مورد انتقاد قرار دادند.
به گزارش سایت کمیته صیانت از منافع ایران، متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با بررسی نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری پیرامون  لزوم نقد پذیری مسئولین، مشخص می شود که از جانب ایشان، اصرار بر نقدِ سازنده و دلسوزانه ی مدیران در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد. امام خمینی(ره) می فرمایند:« هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبرّاي از انتقاد ببيند البته انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني است.»[صحيفه نور، ج21/ص 48] همچنین ایشان می فرمایند:« در جمهوري اسلامي همه بايد با انتقادها و طرح اشكالها راه را براي سعادت جامعه باز كنند. » [صحيفه نور، ج 14/ ص 248]
مقام معظم رهبری نیز در تشریح و تفسیر نامه ی ارزشمند امیرالمونین(ع) به مالک اشتر بیان می کنند:« ماها اگر بخواهیم در این جایگاهی که هستیم، از احتمال خطای خودمان کم کنیم، باید از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم؛ یکی از راههای سلامت این است. …کسی که می‌دانید قصد عناد و دشمنی ندارد، ولو با لحن درشتی هم حرف می‌زند، از او نباید واقعاً برنجید. به سخن نرم و دلنشین چاپلوسان هم دل نسپرید. اگر ما این را رعایت کنیم، به نظر من خیلی به سود ماست. » [بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت‌‌، 17/07/1384]
 
نقد باعث آن می شود که هیچ کدام از مسئولین در آن جایگاهی که دارند برای خود حاشیه امن احساس نکنند و برای خود در آن منصب مصونیتی قائل نباشند.هر چه درجه حاکمان در جامعه اسلامی بالاتر رود،به همان میزان مسئولیت آنان بیشتر شده و به تبع آن،نظارت بر عملکرد دولتمردان باید  بیشتر و ریزبینانه تر و جزئی تر گردد.
لذا با دنبال کردن رهنمود های بزرگان، به لزوم و اهمیت نقد پذیری مسئولین در برابر مردم و لزوم پاسخگویی آن ها و صبر و حوصله و درک آن ها از این نقد ها می رسیم. چرا که نقد با خود برکات بسیاری به همراه دارد که مسئولین را در شرایط مختلف متوجه ضعف کار خود کرده و به آن ها کمک می کند که هر لحظه بتوانند اعمال خود را محاسبه نمایند و عملکرد خود را از نگاه مردم مورد بررسی قرار دهند، از این جهت در حالت مطلوب آن، مسئولین باید انتقاد را بسیار ارزشمند دانسته و قدر آن را بدانند. چرا که در حدیثی از حضرت رسول(ص) داریم کهاگر امر به معروف و نهی از منکر نکردید خداوند اشرار شما را بر شما مسلط می کند بعد خوبان شما هر چه دعا کنند اجابت نخواهد شد که از شر آنان نجات پیدا کنید».و مهم ترین و اولویت دار ترین نوع امر به معروف و نهی از منکر،امر به معروف و نهی از منکر ناظر به مسئولین و حاکمیت می باشد چرا که در حدیثی داریم:«الناس علی دین ملوکهم»،مردم بر سبیل حاکمان و مدیران خود هستند.
 نقد دلسوزانه نظام و حاکمیت،از سوی افرادی که به نظام و آرمان هایش وفادارند،به سلامت و بقاء هر چه بیشتر نظام اسلامی  از یک سو و از سوی دیگر بر مقبولیت و مشروعیت نظام می افزاید و تهدیدات داخلی و خارجی را از او رفع می گرداند.

در مورد توافق اخیر ژنو نیز، از اولین دور مذاکرات تا به حال، انتقادات زیادی بر روند مذاکرات و دیپلماسی دولت وجود داشته و وارد بوده است که اقشار مختلف مردمی، از جمله دانشجویان، روحانیون،اساتید و … سعی بر بیان آن ها به انحاء مختلف داشته اند اما دولت تدبیر و امید برخلاف اظهارات گذشته ی جناب حجت الاسلام روحانی و سایر دولتمردان، به طرد مخالفان مبادرت داشته است.
اینک به عنوان دانشجویان این کشور، به روند امنیتی شدنِ رو به رشد انتقادات سازنده اعتراض داریم. ما به احضار دکتر سعید زیبا کلام، عضو هیئت علمی دانشگاه که در فضایی علمی و کارشناسانه، به نقد عملکرد و دیپلماسی دولت در مذاکرات ژنو پرداختند معترضیم.آیا طبق منویات امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مدظله العالی)، ضرورت نقد پذیری منصفانه برای دولت عزیز روشن و مبرهن نمی باشد؟ آیا اظهارات دولت از ابتدای ورود و شروع به کار تا به حال مبنی بر نقد پذیری نبوده است؟ چرا باید از ابتدای ریاست جمهوری جناب دکتر  روحانی، شاهد نقض گفته های ایشان از طرف خودشان و دولت مردانشان باشیم؟ آیا این سخن ایشان نمی باشد که:«  ما در خرد جمعی باید به مشورت اهمیت دهیم و آن زمانی رخ خواهد داد که خودشیفته نباشیم.» مگر ایشان اظهار نداشتند:« ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.» و ایشان در جایی دیگر بیان کردند: « اﺳﺎﺳﺎً اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط دوﻟﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ؛ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ھﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.» آیا این ها سخنان ایشان نمی باشد؟: « ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم در ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮔﻮش دھﯿﻢ ﮐﺸﻮر بهتر اداره ﻣﯽﺷﻮد.» ، « ﻧﻘﺪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﺑﺮطﺮف. ﻧﻘﺎد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.»
چرا ایشان منتقدین را عده ای کم سواد و بی سواد و بی شناسنامه خوانده اند؟ دلیل احضار منتقدین توافقنامه ژنو به دادگاه چه می باشد؟ مگر ایشان نفرمودند: « دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ آزادی را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﺪ…» دلیل لغو مجوز جلسات دکتر سعید زیباکلام  در شهرهایی مثل بندر دیر، جهرم، لار، فسا همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی ،شهید بهشتی و دانشگاه امیرکبیر چیست؟
چرا فضای کشور باید توسط دولت به گونه ای امنیتی شود که استادی که با رویکرد علمی و کارشناسانه و دغدغه ی منافع ملیِ ایران اقدام به نقد می کند، به دادگاه احضار می شود؟ چرا مسئولین محترم به جای پاسخگویی به انتقادات اقشار مختلف جامعه از جمله اساتید و دانشجویان، اقدام به دادگاهی کردن آن ها می نمایند؟ آیا این پاسخ درستی به نقد منتقدین می باشند؟ برای ما جای بسی تعجب است که رویکرد دولت به جای درک منتقدین داخلی که از سر دلسوزی و با دغدغه ی منافع کشور و مردم نقد می کنند، ابراز درک آمریکا و مقامات آمریکایی است؟ چرا باید شاهد این باشیم که دولت دم از لزوم درک مسئولین آمریکایی – مبنی بر عدم اعتماد این کشور به ایران- بزند اما وظیفه ای برای پاسخگویی به منتقدین دغدغه مند داخلی، برای خود تعریف نکند؟چرا رویکرد دولت محترم « غریب نوازی» محسوسی است که صداهای منتقدین را خاموش می کند؟


ما به عنوان دانشجویان این جامعه،  اعتراض خود را نسبت به احضار دکتر سعید زیبا کلام اعلام نموده و از دولت مطالبه جدی داریم که شکایت خود از منتقدین و دکتر سعید زیبا کلام را پس گرفته و به جای برخورد چکشی با منتقدین و دلسوزان،به حرف های آنان گوش فراداده و در عملکرد خود تغییرات جدی اعمال نماید.ما به رویکرد طرد مخالفان و منتقدان از سوی دولت اعتراض داریم و به عنوان دانشجو وظیفه ی خود می دانیم تا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر دغدغه مند بودن نسبت به اوضاع و شرایط کشورمان، به نقد و مطالبه گری از مسئولین کشور بپردازیم. باشد که مورد توجه لازم قرار بگیرد.
 
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
 
مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد
مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز
مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه زابل
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه گیلان
انجمن اسلامی دانشگاه زابل
جامعه اسلامی دانشگاه زابل
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

3 نظر

  1. rbtshimi گفت:

    برای دانشجویان عزیزوبیدارواگاه کشورم ارزوی پیروزی دارم وازاینکه اطلاع رسانی دقیق وبه موقع میکنید ممنونم گویاارنظردولت تدبیروامیدمردم ایران نامحرم ترازمسولین امریکایی واسراییلی هستندحال مردم هبچ!نمایندگان مردم هم نامحرمند!

  2. قاسم گفت:

    سلام:در یکی از اتفاقات جالب امام راحل کودکانی به ایشان نامه می نویسند ودر قسمتی از این نامه اینچنین می نویسند((می خواستیم نصیحتتان کنیم))ودر جواب امام ان شخصیت عظیم می فرمایند ((کاش نصیحتم می کردید)).کسانی که همه چیز رو به اسم دین ورهبری تمام می کنند کاش یک ذره به زندگی رهبران جمهوری اسلامی ارزش قائل بودند

  3. شاهیندژی گفت:

    حالا خوبه ازادی بیان رو خودشون علم کردن

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏