همایش بزرگ صاحبنظران و اساتید پیرامون توافقنامه ژنو – شنبه 13 اردیبهشت

به گزارش «کمیته صیانت از منافع ایران»، در آستانه مذاکرات هسته ای اردیبهشت ماه میان ایران و گروه 1+5 و آغاز نگارش رسمی توافق گام نهایی در این دور از مذاکرات هسته ای، هفته آینده همایش بزرگ منتقدان توافق ضعیف توسط جمعی از تشکل های دانشجویی و حوزوی و مجموعه های مردمی برگزار خواهد شد.

به گزارش «کمیته صیانت از منافع ایران»، در آستانه مذاکرات هسته ای اردیبهشت ماه میان ایران و گروه 1+5 و آغاز نگارش رسمی توافق گام نهایی در این دور از مذاکرات هسته ای، هفته آینده همایش بزرگ منتقدان توافق ضعیف توسط جمعی از تشکل های دانشجویی و حوزوی و مجموعه های مردمی برگزار خواهد شد.

در این برنامه که شنبه 13 اردیبهشت ماه و در ایام شهادت استاد شهید مطهری و بزرگداشت مقام استاد برگزار می گردد، ده ها نفر از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس شرکت خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، عنوان انتخاب شده برای این گردهمایی توسط تشکل های دانشجویی و مردمی برگزار کننده، «دلواپسیم» می باشد، و در این برنامه نگرانی های اساتید نسبت به انعقاد توافقی ضعیف که متضمن حفظ منافع کشور نباشد، تبیین خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی پیرامون برنامه های این گردهمایی و چهره های برجسته شرکت کننده در آن، در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

1 نظر

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏