تجمع اعتراض آمیز نمازگزاران جمعه یزد نسبت به سیاست های آمریکا و اروپا

دانشجویان با سر دادن شعارهای «پارلمان اروپا بازیچه آمریکا»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس» و …. نفرت خود را از سیاست‌های اروپایی و آمریکایی به نماش گذاشتند.

دانشجویان در این تجمع اعتراض آمیز با سر دادن شعارهایی اعتراض و انزجار خود را نسبت به سیاست‌های بی‌خردانه اتحادیه اروپا نسبت به کشور اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.

دانشجویان با سر دادن شعارهای «پارلمان اروپا بازیچه آمریکا»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس» و …. نفرت خود را از سیاست‌های اروپایی و آمریکایی به نماش گذاشتند.

دانشجویان یزدی همچنین با سر دادن شعار «گستاخی و جسارت نتیجه سکوت است» خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس و دولتمردان به این گونه اقدامات مداخله جویانه شدند.

اجتماع کنندگان همچنین با سر دادن شعار «دانشجو بیدار است از استکبار بیزار است» اوج نفرت و بیزاری خود را از سیاست‌های مستکبرانه و مداخله جویانه اروپا و آمریکا نشان دادند.

 

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏