تلاش غرب برای راه اندازی دفتر دائم بازرسان آژانس در ایران!

به گزارش کمیته صیانت از منافع ایران به نقل ازپایگاه تحلیلی 598 مقاله ای در خصوص تحلیل رفتار غربی ها آمده که بخشی از آن اینگونه است:

مسئله اصلی این است که کشوری که ایران را از حضور در یک تصمیم گیری حیاتی –هم برای جمهوری اسلامی و هم برای کل منطقه- باز داشته است، همان کشوری است که زمینه از دست دادن بخش قابل توجهی از زحمات دانشمندان و تیم های علمی و سیاسی مربوط به مسئله هسته ای ایران را فراهم نموده است.

ماحصل اعتماد به غرب و در راس آن امریکا این بود که حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران به حدی افزایش یابد که آقای آمانو از احتمال قریب الوقوع تاسیس یک دفتر در ایران به منظور حضور دائم بازرسان خبر بدهد

؛ و کشورهای متعدد –که باید دید چه نفعی از این مسئله می برند- حاضر شوند رویهم رفته 8 میلیون دلار هزینه بپردازند تا بازرسان بتوانند به هر نقطه از تاسیسات هسته ای ایران دسترسی داشته باشند.

حتی خبرها حاکی از این است که معدن اورانیوم گچین نیز از بازرسی کارمندان آژانس در امان نخواهد بود. و مسئولین فنی مذاکرات باید پاسخگو باشند که اورانیومی که هنوز از معدن استخراج نشده چه دخالتی در بمب اتم ادعایی غرب خواهد داشت که آژانس اصرار به بازدید از آن منطقه دارد!

درکل، بازی خوردن از کشوری که از سویی با ایران دست دوستی می دهد تا بتواند –به اعتراف خودشان- حقوق ملت ما را محدود سازد و از سوی دیگر مانع از دخالت ایران در تصمیم گیری در امور منطقه خودش می شود جای تامل بسیار دارد.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏